Vlora

Сe Vikipediá
Vlora

Vlora — ce Albanijə šəhəronədə gyləje. Ym šəhəri cəmə erasə bə nav 6-inə sasorədə bino kardəšone. Əroziš 616.85 km²-e. Əholiš 130 həzoje. 7 rajonyš heste.