Bə mətni dəvarde

Volejbol

Сe Vikipediá
Volejbol

Volejbol — komanda vərzyše. Ym vərzyši dylədə hənək kardejdən. Ym vərzyš 1895-inə sorədə ofajə byə. Ym vərzyš 1964-inə soriku olimpijə programi dylədəj.