Xizəkrome idman

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Xizəkrome idman

Xizəkrome vərzyš — Çı olimpiya vərzışonədə qıləye. Im vərzışi betonədə hənək kardedən. Im vərzış çe zımıstoni vərzışe. Im vərzışi ve kəşonış heste. Im vərzışədə əsas məqsəd de kompasi istiqaməti pəydo kardeye.