Bə mətni dəvarde

Xoreografija

Сe Vikipediá
Balet

Xoreografija (χορεία cy junanon zyvonədə «rəgsi kəšedəm» məno dojdə). Əčəj joga, balet kəšonyš heste. Əcəj tarix bə mijonə sasoron šedə. Cy Həšinyštə kišvəron mədənijətədə ve əsosə vyrə gətedə. Xoreografija syxan 1700-inə sorədə ofajə byə. Ve jolə əsəron bə səhnə nojədə xoreografijaku istifadə kardedən.