Bə mətni dəvarde

Zejd Ibn Sultan Əl Nahajjan

Сe Vikipediá
Zejd Ibn Sultan Əl Nahajjan

Zejd Ibn Sultan Əl Nahajjan (1 dekabr 1918-2 noyabr 2004). Çe Əbu Dabi 17-inə əmir bıə. Əv çe İbə Ərəb Əmirvonəti ofayə kardəkəs 1-inə prezident bıə. Xəlif İbn Zeyd Əl Nahayyani pıəy.