Zudo

Сe Vikipediá
Zudo

Zudo — Im sıxani məhnə çe yaponon zıvonədə rohətə roy. Olimpiya vərzışonədə qıləye. Dılədə hənək kardə bıə vərzışe. XIX sasori oxonnə soronədə ofayə bıə. Im vərzışdə əsas ıştə rəğibi şodoye.