Bə mətni dəvarde

Zviad Gamsaxurdija

Сe Vikipediá
Zviad Gamsaxurdija

Zviad Gamsaxurdija (ზვიად კონსტანტინეს ძე გამსახურდია 31 mart 1939-31 dekabr 1993). Çe Qurcustoni 1-inə prezident bıə. Qurcustonədə jiyə bə milləton-ğərəyz qurciyon vəynə bıə. 1939-inə sorədə çe Qurcustoni Tbilisi şəhərədə bə dınyo omə. 1954-inə sorədə əçəy 15 sin biyəsə sirinə cohilon təşkilat ofayə kardəşe. 1956-inə sorədə əy qətəşone. 1961-inə sorədə əv çe Tbilisi insituti betonə zıvonon fakultə oroxniyəşe. 28 oktyabr 1990-ədə əy çe Qurcustoni deputat səçınyedən. 14 aprel 1991-inə sorəd əy çe Qurcustoni 1-inə prezident səçınyedən. 20 dekabr 1991-ədə əy çe ıhakimiyyətiku ğandedən. Peş hakimiyyəti əv bə Erməniston şedə. 15 fevrál 1992-ədə əv bə Çeçeniston kuç kardedə. 24 sentyabr 1993-ədə əv bə Qurcuston oqardə. 31 dekabr 1993-ədə ıştənış kıştəşe.