Zyvon (anatomijə)

Сe Vikipediá
Zyvon

Zyvon — ce odəmi gəvi dylədə bıa organe. Ym organi ko syxan kardeje. Ce ǧədimə vaxtonku odəmon dyjəndy de zyvoni munasibət ogatəšone. Zyvon organ be bəpeštə həmən har xalǧi yštə zıvonyš heste. Ce dynjo ve alimon žygo hisob kardedən ki, ce dynjo həmmə zyvonon i gylə zyvoniku ofajə bıa.