Zəmin

Сe Vikipediá
(Çəmə planet cyjo adres ovaxtə byə)
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Zəmin

Zəmin (Zəmin; simvol: 🜨, ♁) — insonon žimon kardə planete. Həšiku 3-inə dijəroə planete. Həši sistemədə 5-inə jolə planete. Əcəj ekvatorial radius 6378,1 km-e. Əcəj garde surət 29,78 km/sanjəje. Əcəj i gylə pejkyš Ovšum heste.

Həši sistem
Həši
Merkuri - Venera - Zəmin - Mars -Jupiter - Saturn - Uran - Neptun