Mars

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Mars


Mars. Çe Həyşi sistemi 7-inə yolə planete. Bəy sıə planetən votedən. Çe Marsi 2 qılə peykış heste. Əçəy ekvatorial radius 3396,2 km-e. Əv bə 24 saat 37 dəyğəy i kərə qardedə. Əçəy səthədə krateron hestin.