Neptun

Сe Vikipediá
Neptun
Neptun & Zəmin

Neptun (simvol: ♆) — həši sistemədə bə Həši ən dijəroə planete. Ce Neptuni cəki 17,2, əcəj ekvatori diametr 3,9 kərə cəmə planetisən veje. 367,49 ruži i kərə gardedə. Syftə əcəj nom ce Uranisə čo byə planet byə.

Həši sistem
Həši
MerkuriVeneraZəminMarsJupiterSaturnUranNeptun