Bə mətni dəvarde

Čəmjət

Сe Vikipediá
Čəmjət soədə

Čəmjət — cy ərəbon syxani cy čəm syxaniku ofajə byə. Čəmjət har vyrə hisob karde bəbe.

Čəmjət cy insonon i vyrədə gyrdə byə vyrəje. Cy čəmjəti kəšon, məktəbi, xyjzon hisob karde bəbe. Čəmjətədə yštəni barde ǧanunon etiket votedən.