Bə mətni dəvarde

Etiket

Сe Vikipediá

Etiket (étiquette) — cy fyrəngi zyvonədə nyvyštəj məno dojdə. Cy etiketi taryx bə mijonə sasoron šedə. Cy etiketi ǧanunon Avropədə ofajə byən. Cy Avropəku čo kišvəron šən. Cy etiketi ve kəšonyš heste.