Etiket

Сe Vikipediá

Etiket (étiquette) — se fransyzon zyvonədə nyvyštəj məno dojdə. Ce etiketi tarix bə mijonə sasoron šedə. Ce etiketi ǧanunon Avropədə ofajə byən. Ce Avropəku čo kišvəron šən. Ce etiketi ve kəšonyš heste.