Bə mətni dəvarde

Čigme Dorči Vangcuk

Сe Vikipediá

Čigme Dorči Vangcuk (2 maj 1929-21 ijul 1972). Ce Butani 3-minə kral byə. Butanədə bə dynjo omə. 27 oktjabr 1952-minə sorədə ce Butani kral byə. 1959-minə sorədə CiniTibeti zəbt kardə bəpeštə əv de betonə davləton nez bə. 1971-minə sorədə Butanİbə Milləton Təškilati dəšə. 21 ijul 1972-minə sorədə əv Kenijadə mardə. Əv ce Butani 4-minə kral Čigme Singje Vangcuki pyəj. Əv ce Butani 2-minə kral Čigme Vangcuki zoaj.