Bə mətni dəvarde

Čorč Vašington

Сe Vikipediá
Čorč Vašington

Čorč Vašington (George Washington; 22 fevrál 1732 — 14 dekabr 1799) — Amerikə Ibyə Štaton ofajə kardəkəs həmən 1-inə prezidente. Əslyš ingilise. Mason byə. Amerikə bynəjnə odəmonədə ve odəm kyštəše. 1789–1797-inə soronədə prezident byə. Cy Amerikə Ibyə Štaton pajtaxti bəcəj šərəf Vašington nomšon noəšone.