İbə Milləton Təşkilat

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Çe İbə Milləton Təşkilati pərçəm

İbə Milləton Təşkilat. Dınyo təşkilate. Im təşkilati 24 oktyabr 1945-inə sorədə bino kardəşone. Im təşkilati 10 qılə ovaxtə bıə, 5 qılə daimi uzvon hestin. Daimi uzvon Ursiyət, Fransa, Dıjdə Britaniyə, Çin, Amerika İbə Davlətonin. Mərkəzış Nyu-Yorkədəy.