Dyždə Britanijə

Сe Vikipediá
Dyždə Britanijə pərcəm

Dyždə Britanijə (Inglisi: Great Britain), Avropədə gylə kišvər. Səkuə davlate. Pojtaxtyš Londone. Rəsmi zyvonyš ingilise. Pulyš funt-sterlinge. Bəj Ingiltərə, Šotlandijə, Xaremə Irlandijə, Uels daxile. Monarxijaj. Əholiš 63,5 miljon, əroziš 243 809 km²-e.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Avropə kišvəron

AlmanijəAndorrəAlbanijəAvstrijəBelcikəBelarusBolgaristanBosnijə ijən HersegovinəDyždə BritanijəCexijəDanimarkəErmənistonEstonijəFinlandiyəFyrəngystonIrlandijəIspanijəIsvecIsvecrəItalijəIslandijəKiprLatvijəLixtenštejnLitvəLuksemburgMačarystonMakedonijəMəldovəMaltəMonakoNiderlandNorvecAzərbojčonPolšəPortugalijəGyrčistonRumynijəSan-MarinoSerbijəSijobandistanSlovakijəSlovenijəTyrkijəUkrajnəUrsijətVatikanXorvatijəJunanyston

Ce bejnəlxəlǧi tərəfiku ǧəbul kardə nybyə, əmma ce BMT kali uzvon tərəfiku ǧəbul kardə byə kišvəron: AbxazijəNyso OsetijəKosovoTurkijə Kipr