Bə mətni dəvarde

Šeffild

Сe Vikipediá
Cy Šeffildi parcəm

Šeffild (Sheffield) — cy Dyždə Britanijə šəhəronədə gyləje. Ce Ingiltərə šəhəronədə gyləje. Ym šəhəri VIII-inə sasorədə bino kardəšone. Əroziš 367,94 km²-e. Əholiš 551 həzoje.