Bə mətni dəvarde

Širəli Muslimov

Сe Vikipediá

Širəli Muslimov (26 mart 1805 sor, Barzəvu, Tolyšə xanəti2 sentjabr 1973 sor, Barzəvu, Liki rəjon, Azərbojčoni SSR) — tolyšə dyrozəži, pəsəvon, kom tosə 168 sin žijəj.

Biografijə[sərost bykə | kodi sərost karde]

Širəli Fərzəli zoə Muslimov[1] Bərzəvu dijədə, Tolyšə xanətijədə bə dynjo oməbe.

Muslimovi pasportədə nyvyštə byə ki əv 26 martədə 1805 sorədə bə dynjo omə. De əcəj syxanon əcəj pyə tosə 110 sini žijə, moə tosə 90 sini. Zyne bejdə ki, əcəj seminə žen 104 sinədə marde, 15 sor cy šuə marde bəpeštə žijəj[2].

Cy Muslimoviku təvəlludnomə nybe, by cymi gornə həšinyštə tədǧyǧotəvonon əj bənə taryxədə ən pijəmerdə odəmi ǧəbul kardejdənin. «Ginesi rekordon kitobədə» nyvyštə byə ki cy Muslimovi to bə 40-50 sor ve votə byə[3].

Mədənijətədə[sərost bykə | kodi sərost karde]

  • Sovet vaxtədə sənədinə film «Širəli bandonku evojdə» (Şirali spuskaetsя s qor).
  • 1993 sorədə əv bə Urusijəti, SNG kišvəron ijən Baltijə «Divo 93. Çudesa. Rekordı. Dostijeniя» rekordon kitob egyni.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. ''Петр Кравчук''. Рекорды природы. — Любешов: Эрудит, 1993. — ISBN 5-7707-2044-1.
  2. Молочный секрет долголетия 140-летнего азербайджанца Меднида Агаева
  3. Умер в 168 лет // Диво 93. Чудеса. Рекорды. Достижения. — Москва: "Диво", 1993. — С. 14. — 191 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-87012-008-X.