Bə mətni dəvarde

Əli Abdullah Saleh

Сe Vikipediá
Əli Abdullah Saleh, 2004

Əli Abdullah Saleh (21 mart 1942 — 4 dekabr 2017) — Jəməni 1-inə prezident byə. Jəmənədə bə dynjo omə. 1958-inə sorədə bə ləšǧər dəšə. 1960-inə sorədə hərbi məktəbyš handəše. 1963-inə sorədə lejtenant byə. 17 ijul 1978-inə sorədə cy Jəməni rəhbər bedə. 1 oktjabr 1994-27 fevral 2012-inə soronədə cy Jəməni 1-inə prezident bedə. 4 dekabr 2017-inə sorədə əvyšon kyštyšone.