Bə mətni dəvarde

Jəmən

Сe Vikipediá
Cy Jəməni parcəm

Jəmən — cy Asijə kišvəronədə gyləje. Ym kišvər 22 maj 1990-inə sorədə bino byə. Əroziš 527 970 km²-e. Əholiš 25 miljon 408 həzoje. Pulyš ve Jəməni riale. Rəsmi zyvonyš ərəbije. Pajtaxtyš Sanaje.

Asijə kišvəron

GazaxystonGyrǧyzystonTočikistanTurkmənistanUzbəkistanHong KongJaponijəMakauMongolistanKobəsonə KorejəCXRKorejəUrsijətBrunejMjanməKambočəDemokratikə Respublikə Həšipemə TimorIndonezijəLaosMalajzijəFilippinSingapurTailəndVjetnamƏfǧanistanBanglədešButanHindystonMaldiv ləpəkonNepalNyso KorejəPakistanŠri-LankəErmənistonAzərbojčonBəhrejnKiprGurčistonIragIronIsrailIordanijəKuvejtLivanOmanFələstinGətərSəudi ƏrəbistanSurijəTyrkijəJəmən