Bə mətni dəvarde

Accipiter brevipes

Сe Vikipediá
Accipiter brevipes

Accipiter brevipes — Bəhi xıyzonədə əşivo pərəndə. Junanyston, Balkan iyan nisoə Urusiyədə rast omedə. Zomsoni Misirədə iyan nıso-həşipemə İronədə dəvonedə. Co avropə pərəndon fərğış əve ki, ın tispir de dastə kuç kardə. Pərəndə dırozi 30-38 sm, Kəşon dırozi moə qılə 80 sm, niyə qıləyni 70 sm bedə. Qoni 160-190 ğ. Çəkurkə, vəzəx, məncənə ,qədə pərəndon iyan yolə həşoraton hardedə.