Junanyston

Сe Vikipediá
Junanyston
Junanystoni parcəm

JunanystonAvropədə gylə kišvər. Pajtaxtyš Afina. Rəsmi zyvonyš junani. Pulyš EURO-j. 25 mart 1821-inə sorədə ozod byə. Əroziš 131 957 km², əholiš 11 miljone. Numunə:Ávropa kišvaron