Bə mətni dəvarde

Aleksandr Šovkovski

Сe Vikipediá
Aleksandr Şovkovski

Aleksandr Šovkovski (Олександр Володимирович Шовковський; 2 janvar 1975) — cy Ukrajnə futbolvon byə. Kəjbədəmandəkəs byə. Cy Ukrajnə Kijev šəhərədə bə dynjo omə. 1-minə kərə cy Ukrajnə milli vyžnijə komandadə 1994-inə sori nojabradə de Estonijə hənək kardəše.