Bə mətni dəvarde

Estonijə

Сe Vikipediá
Estonijə parcəm

Estoniyə (Eesti Vabariik) — kobəsonə Avropədə, Balltik dyjo kənoədə byə kišvəre. Pojtaxtyš Tallin. Əroziš 45 226 km², əholiš 1,2 miljone. Pulyš EURO-j. Rəsmi zyvon estonə zyvone. Estonjədə ce estonon bəpeštə uruson, belaruson, ukrainavyžon žijedən.

Estonijə gerb
Avropə kišvəron

AlmanijəAlbanijəAndorrəAzərbojčonAvstrijəBelcikəBelarusBolgaristanBosnijə ijən HersegovinəDyždə BritanijəCexijəDanimarkəErmənistonEstonijəFinlandijəFyrəngystonIrlandijəIspanijəIsvecIsvecrəItalijəIslandijəKiprLatvijəLixtenštejnLitvəLuksemburgMačarystonMakedonijəMəldovəMaltəMonakoNiderlandNorvecPolšaPortugalijəGyrčistonRumynijəSan-MarinoSerbijəSijobandistanSlovakijəSlovenijəTyrkijəUkrajnəUrusijətVatikanXorvatijəJunanyston

Ce bejnəlxəlǧi tərəfiku ǧəbul kardə nybyə, əmma ce BMT kali uzvon tərəfiku ǧəbul kardə byə kišvəron: AbxazijəNyso OsetijəKosovoTurkijə Kipr