Bə mətni dəvarde

Anatolija zyvonon

Сe Vikipediá

Anatolija zyvononHind-Avropə zyvonon xyjzoni aid byə grupe. By grupi aid byə zyvonon ysət mardə zyvonon hisob bedən. Ǧədimə Anatolija ərozijədə oko doə byən.