Bə mətni dəvarde

Tispir:Hind-Avropə zyvonon

Сe Vikipediá

Hind-Avropə Zyvonon — ce dynjo ən jolə Zyvonə Xyjzone. By Zyvonə Xyjzonədə 439 zyvon ijən dialekt heste. Dynjoədə 1,7 milyard odəm ce Hind-Avropə zyvonon gyləjdə gəp žəjdə.

Žinə kategorijon

Čəmi 10 kategoriyonku 10 žinə kategoriyə nišo doə byə.

A

B

H

I

K

R

S

T