Bə mətni dəvarde

Anna Kurnikova

Сe Vikipediá
Anna Kurnikova

Anna Kurnikova (Ánna Sergéevna Kúrnikova 7 ijun 1981) — Cy Ursijəti Moskva šəhərədə bə dynjo omə. Əǧylətiku de tennisi məšǧul bə. Əcəj moə tennisvon bə. 1996-minə sorədə Atlanta olimpijadadə ištirakyš kardəše. Əcəj bə vaxti 15 sinnyš hesyšbe. Əv dynjo olimnpijadon tarixədə ən čohilə ištirak kardəkəse. Əv ce Amerika İbə Davləton pasportyš səše. De Enrike İglesiasi vyrədə žijdə.