Bə mətni dəvarde

Avstralijə

Сe Vikipediá
Cy Avstralijə parcəm

Avstralijə (Australia) — gyləj kišvəre. Ərozi 7692024 km², əholiš 23 milione. Pajtaxtyš Kanberraje. Rəsmi zyvonyš ingilise. Pulyš ce Avstralijə dollare. 1 janvar 1901-inə soriku ozod byə. Cahoni ən ve inkišof kardə kišvəronada gyləje.