Bə mətni dəvarde

Kanberra

Сe Vikipediá
Kanberra

Kanberra (Canberra) — Ərozi 814,2 km², əholiš 355 həzoje. Ce Avstralijə pajtaxte. Ym šəhəri 1913-inə sorədə bino kardəšone. Dynjo ən ve inkišof kardə šəhəronədə gyləje.