Benito Mussolini

Сe Vikipediá

Benito Mussolini (Benito Amilčare Andrea Mussolini 29 ijul 1883-28 aprel 1945). İtaljadə bə dynjo omə. Če 1909-minə soriku Avstrija-Mačaryston imperijadə žurnalist ko kardəše. 1911-minə sorədə de Livija čang karde vəjnə byə. İminə dynjo čangədəjən ištirakyš kardəše. 23 mart 1919-ədə əv "İtaljanon Mübarizə İttifaği" "Fasči italiani di čombattimento" ofajə kardəše. Ym 1-minə fašistə təškilat byə. Fašizmi ofajə kardəkəs bə. 31 oktjabr 1922-ədə bə hakimijjət omə. 1936-minə sorədə əv de čangi Həbəšistoni gətəše. De Franko, Hitleri tərəfdor bə. Dyminə dynjo čangədə Hitleri tərəfyš gətəše. 28 aprel 1945-ədə əj kyštəšone.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]