Adolf Hitler

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Adolf Hitler

Adolf Hiler (Adolf Hitler 20 aprel 1889 30 aprel 1945) — Ce Almanija fašiston rəhbər, Dyminə dynjo čang gynokor byə

Əcəj əǧyləti[sərost bykə | kodi sərost karde]

Hitler Avstrijadə bə dynjo omə. Əǧylətiku bə kilsə vəjnə byə.

Iminə dynjo čanqadə[sərost bykə | kodi sərost karde]

İminə dynjo čangadə ištirakyš kardəše. İminə dynjo angadə ce almanon ləškəri jefrejtor byə.

Əcəj bə hakimiyyət ome[sərost bykə | kodi sərost karde]

7 mart 1919-minə sorədə əv bə Munhen ogardə əjo bə ləškərədə ko dəšə. Bə vaxtnaku əv antisemit byə. Əv antisemitizmiku nyvyštə bə kitobon ve handəše. 24 fevral 1920-minə sorədə Hitler pivə pešomə vyrədə yštə partija 1-minə ičlasyš kardəše. 30 janvar 1933-minə sorədə əv hakimijjət omə. Hakimijjətədə bə soronədə həmmə Avropa gəte pijəše. Dyminə dynjo čangadə.

1939-minə sori 1 sentjabradə əv bə Polša zəminon dəšə. Dymijən Dyminə dynjo čang ofajə byə. Əj bə Dyminə dynjo čang bardəšone. 30 aprel 1945-minə sorədə əv yštəni kyštəše.

Istinadon[sərost bykə | kodi sərost karde]