Adolf Hitler

Сe Vikipediá
Adolf Hitler
Movardə taryx 20 Aprel 1889(1889-04-20)[1][2][…]
Mardə taryx 30 Aprel 1945(1945-04-30)[3][1][…] (56 sinədə)
Dəkandə vyrə
  • bilinmir
Šəhrvandəti
Əǧylon 0
Faolijəti soron 1914–30 Aprel 1945
Imzo
Commons Commons

Adolf Hiler (Adolf Hitler; 20 aprel 1889 — 30 aprel 1945) — cy Almanijə fašiston rəhbər, Dyminə Dynjo čang gynokor byə.

Əcəj hyrdənəti[sərost bykə | kodi sərost karde]

Hitler Avstrijədə bə dynjo omə. Əǧylətiku bə kilsə vəjnə byə.

Iminə Dynjo čangədə[sərost bykə | kodi sərost karde]

Iminə Dynjo čangədə ištirokyš kardəše. Iminə Dynjo čangədə cy almanon ləškəri jefrejtor byə.

Əcəj bə hakimijət ome[sərost bykə | kodi sərost karde]

7 mart 1919-minə sorədə əv bə Munhen ogardə əjo bə ləšǧərədə ko dəšə. Bə vaxtonku əv antisemit byə. Əv antisemitizmiku nyvyštə bə kitobon ve handəše. 24 fevral 1920-minə sorədə Hitler pivə pešomə vyrədə yštə partija 1-minə ičlasyš kardəše. 30 janvar 1933-minə sorədə əv hakimijjət omə. Hakimijjətədə bə soronədə həmmə Avropə gəte pijəše. Dyminə Dynjo čangə.

1939-minə sori 1 sentjabradə əv bə Polša zəminon dəšə. Dymijən Dyminə Dynjo čang ofajə byə. Əj bə Dyminə Dynjo čang bardəšone. 30 aprel 1945-minə sorədə əv yštəni kyštəše.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. 1.0 1.1 Bibliothèque nationale de France BnF identifikatoru (fr.): açıq məlumat platforması. 2011.
  2. Adolf Hitler (nid.).
  3. Qitler Adolьf // Bolьşaя sovetskaя эnцiklopediя (rus.): [v 30 t.]. / pod red. A. M. Proxorov 3-e izd. Moskva: Sovetskaя эnцiklopediя, 1969.