Bə mətni dəvarde

Boris Čonson

Сe Vikipediá
Boris Conson

Boris Čonson (Alexander Boris de Pfeffel Johnson; 19 ijun 1964) — cy Dyždə Britanijə sərvəzir be. Cy Londoni fərmondoron be. Cy Amerikə Ibyə Štaton Nju-Jork šəhərədə bə dynjo omə. Əcəj jolə dədə tyrk byə.