Bə mətni dəvarde

Cadillac Series 62

Сe Vikipediá
Cadillac Series 62

Cadillac Series 62 — cy Amerikə Ibyə Štaton avtomobile. Ym avtomobili Amerikə Ibyə Štatonədə vadoəšone. Ym avtomobili 1939-1964-inə soronədə vadoəšone. Ym avtomobili General Motors širkət vadoəše.