General Motors

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Çı General Motorsi loqo

General Motors. Çı Amerika İbə Devləton širkatonədə qıləye. Çı dınyo ávtomobil istehsal kardə ən yolə širkatonədə qıləye. Şirkət 1908-inə sorədə ofayə bıə. Şirkəti Dyurant Uilyam Krapo de Çarlz Styuart Mott ofayə kardəşe. Çı širkati mərkəz çı Amerika İbə Devləton Detroyt davləti Miçiqan şəhərədəy. Şirkətədə 216 həzosə ve odəm ko kardedə. Im širkati mılk 40 milyard dolarisə veye. Im širkati 154 milyard dollar ğarzış heste. Im širkati 1 sornə devriyyə 152 milyard dollare. İ sornə xəyrış 9 nilyard dollarisə veye. Dınyoədə 194 milyardisə ve kapitalış heste.