Bə mətni dəvarde

General Motors

Сe Vikipediá
Cy General Motorsi logo

General Motors — cy Amerikə Ibyə Štaton širkatonədə gyləje. Cy dynjo avtomobil istehsol kardə ən jolə širkatonədə gyləje. Širkət 1908-inə sorədə ofajə byə. Širkəti Djurant Uiljam Krapo de Carlz Stjuart Mott ofajə kardəše. Cy širkati mərkəz cy Amerikə Ibyə Štaton Detrojt davləti Micigan šəhərədəj. Širkətədə 216 həzosə ve odəm ko kardedə. Ym širkati mylk 40 miljard dolarisə veje. Ym širkati 154 miljard dollar ğarzyš heste. Ym širkati 1 sornə devrijə 152 miljard dollare. Y sornə xəjryš 9 miljard dollarisə veje. Dynjoədə 194 miljardisə ve kapitalyš heste.