Bə mətni dəvarde

Can Kaj Šek

Сe Vikipediá
Can Kaj Šek

Can Kaj Šek (Jiǎng Jièshí; 31 oktjabr 1887 — 5 aprel 1975) — cy Cini natsioanliston rəhbər byə. Tajvani 1-inə prezident bə. Cinədə bə Šanxaji nezə vyrədə bə dynjo omə. 1906-inə sorədə əv bə Japonijə kuc kardəše. Əyo əv bə monarxija vəjnə bedə. 1931-inə soriku əv de Japonijə čang kardəše. Dyminə Dynjo čang bəpeštə əv de kommuniston ən vejən de Mao Tsedun i vəjnə bedə. 20 maj 1948-inə soprədə əv cy Cini prezident bedə. 1949-inə sorədə bə Tajvan kuc kardedə. Det bə marde 5 aprel 1975-inə sori cy Tajvani rəhbər bedə.