Dyminə Dynjo čang

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Ce Dyminə Dynjoi čangiku kali foto

Dyminə Dynjo čang (1 sentyabr 1939-2 sentyabr 1945) —dynjoədə oxonə ən dyždə dave, končo millijon odəmon mardin.

Ce Dyminə čahani čang bino be[sərost bykə | kodi sərost karde]

Peš Iminə dynjo čangi Versal myǧovilə dəvastə be. Ve almanon de ym myǧovilə rozi nubin. Ym myǧovilə əcəvon cašadə Almanja hurmətiku eğandəbe. 1933-inə sorədə AlmanijaAdolf Hitler bə hakimijjət oməj. Ce Hitler Hitleri sijasəti əsos ym bedə ki, Almanja bəpe dynjo rəhbər bybu. Almanija 1 sentjabr 1939-inə sorədə bə Polša hučum kardedə. Dymijən Dyminə dynjo čang bino bedə.

Ce Dyminə čahani čangi mijonə[sərost bykə | kodi sərost karde]

Syftə de Almanija Fransa de Dyždə Britanija čang kardejdə. 22 ijun 1941-inə sorədə AlmanijaSovet İbemoni ce Belarusiku hučum kardedə. Dymijən Sovet Ibemon de Iosif Stalini ğərori ym čangi umžən bedə. 1943-inə sorədə ce Ironi pojtaxt Tehron šəhərədə Iosif Stalin, Franklin Ruzvelt, Uinston Cercill vindemon kardedən. Əjo ǧəror səjdən ki Amerika İbə Devlətonən bə ym čangi umžən bedə.

Ce Dyminə čahani čangi oxo[sərost bykə | kodi sərost karde]

28 aprel 1945-inə sorədə če Almanija tarafdor Benito Mussolini kyštšone. Acaj 2 ruž bapeštə Adolf Hitler yštanyš kyšte. 9 maj 1945-inə sorədə ce Sovet Ibemoni ləšǧəron ce Almanija pojtaxt Berlini gatyše. 2 sentjabr 1945-inə sorədə Japonijən taslim be. Dymijan Dyminə čahani čang oraxəj.

Ce čangi naticon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Ym čangada 110 miljon odam ištirokyš kardyše. 60-65 miljon odam marde. Peš ym čangi Afrikadə, Asijadə ozod be hərəkaton ofajə bin.

Dyminə čahani čangada ištirok kardə kišvəron[sərost bykə | kodi sərost karde]

Ym čangədə čahan ve kišvəron ištirokšon kardyšone. Ən əsos Sovet İbemon, Amerika İbə Devləton, Dyždə Britanija i čəbhədə, Almanija, İtalija, İspanija i čəbhədə be.