Chevrolet Volt

Сe Vikipediá

Chevrolet VOLT. Çe Amerika ávtomobile. Im ávtomobili Amerikadə vadoaşone. Im ávtomobili 2010-2019-inə soronədə vadoaşone. Im ávtomobili General Motors şirkəti vádoáše.