Čigme Khesar Namgjal Vangcuk

Сe Vikipediá
(Ciqme Khesar Namqyal Vanqçuk cyjo adres ovaxtə byə)
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Ciqme Khesar Namqyal Vanqçuk

Čigme Khesar Namgjal Vangcuk (21 fevral 1980). Ce Butan 5-minə krale. 15 dekabr 2006-minə sorədə bə taxt bešə. Ce Butani 4-minə kral Čigme Singje Vangcuki zoəj. Syftə Butanadə pešy Amerika İbə Davləton ədə, Dyždə Britanijədə handəše.