Bə mətni dəvarde

Čigme Khesar Namgjal Vangcuk

Сe Vikipediá
Čigme Khesar Namgjal Vangcuk

Čigme Khesar Namgjal Vangcuk (21 fevral 1980) — cy Butan 5-minə krale. 15 dekabr 2006-minə sorədə bə taxt bešə. Ce Butani 4-minə kral Čigme Singje Vangcuki zoəj. Syftə Butanadə pešy Amerikə Ibyə Štatonədə, Dyždə Britanijədə handəše.