Čigme Khesar Namgjal Vangcuk

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Ciqme Khesar Namqyal Vanqçuk

Čigme Khesar Namgjal Vangcuk (21 fevrál 1980). Ce Butan 5-minə krale. 15 dekabr 2006-minə sorədə bə taxt bešə. Ce Butani 4-minə kral Čigme Singje Vangcuki zoəj. Syftə Butanadə pešy Amerika İbə Davləton ədə, Dyždə Britanijədə handəše.