Bə mətni dəvarde

David Ben Gurion

Сe Vikipediá
David Ben Gurion

David Ben Gurion (16 oktjabr 1886 — 1 dekabr 1973) — cy Israili 1-inə jolə nazir bə. Polšadə bə dynjo omə. Millətyš jəhudi byə. 1906-inə sorədə əv bə Fələstin kuc kardəše. 7 nojabr 1911-inə sorədə əv bə Saloniki šəhər omə. 1915-inə sorədə əv bə Amerikə Ibyə Štaton šedə. 1948–1953, 1955–1961-inə soronədə cy Israili jolə nazir bedə.