Bə mətni dəvarde

Saloniki

Сe Vikipediá
Saloniki

Saloniki (Θεσσαλονίκη) — ce Junanystoni pajtaxte. Ce dynjo ən ǧədimə šəhəronədə gyləje. Ym šəhəri cəmə erasə bə nav 315 sorədə bino kardəšone. Əholiš 365 həzoje.