Devid Bekhem

Сe Vikipediá

Numunə:Šaxsiyat

Devid Bekhem (David Robert Joseph Beckham, 2 maj 1975, London) — ce Ingiltərə futbolvononədəj.

Londonədə bə dynjo omə. Əcəj pyə Ingiltərə, inə jəhudije. Ce əǧylətiku futbol hənək kardəše. 1993–2003 soronədə Mancester Junajtedədə hənək kardəše. 265 kərə bə məjdon bešə 62 gol žəše. 1994–1995 Preston North Endədə de ičarə hənək kardəše. Əjo 5 gylə hənəkədə 2 gylə gol žəše.

2003–2007 Real-Madridədə 116 hənəkədə 13 gol žəše. 2007–2012 Los Anceles Galaksi 98 kərə hənək kardəše 18 kərə gol žəše. 2009 Milanədə ičarədə byə. Əjo 18 kərə bə məjdon bešə 2 gylə gol žəše. 2010 Milanədə de ičarə hənək kardəše 11 hənəkədə hic gol žəš ni. 2013 PSG-ədə 10 kərə bə məjdon bešə hic gol žəe ni. Ce Ingiltərə vyžnijə futbol komandədə hənək kardəše. Ən ve pul ǧəzənč kardə futbolvonə byə. Əv ce reklami simvolonədə gyləj byə. Əj ve reklamon kəšəšone. Əcəj žen hanəndə byə. 3 gylə zoəš, 1 gylə kinəš heste.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]