Bə mətni dəvarde

Mancester

Сe Vikipediá
Mancester, Dıjdə Britaniyə

Mancester (Manchester) — ce Dyždə Britanijə şəhəronədə qıləye. Çı İnqiltərə şəhəronədə qıləye. Im şəhəri 1301-inə sorədə bino kardəşone. Əraziş 115,65 km²-e. Əhaliş 551 həzoye. (2021) Çı dınyo ən məşhurə şəhəronədə qıləye.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]