Bə mətni dəvarde

Falco rusticolus

Сe Vikipediá
Falco rusticolus

Falco rusticolus - ğəjı nəsilədə əşivo pərəndəy. Ğəjıonədə ən yoliye. Niə qıləy qoni 1 kq, moə qıləy qon 2 kq bedə. Kəşon dırozi 120-135 sm. Moə qıləy niə qılədə yol bedə.