Bə mətni dəvarde

Folklendi ləpəkon

Сe Vikipediá
Folklendi gerb

Folklendi ləpəkon (Falkland Islands, Islas Malvinas) — cy Dyždə Britanijə əjalətonədə gyləje. Ym əjalət səkujonin. Pajtaxtyš Stenlije. Əraziš 12173 km²-e. Əhališ 2840 nəfəre. Ym əjaləti səpe 1982-inə sorədə Dyždə Britanijə Argentinə čang kardyše. Ym čangədə Dyždə Britanijə bardyše.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]