Ford

Сe Vikipediá
Çı Fordi loqo

Ford (Ford Motor Company). Çı dınyo ən yolə ávtomobil vadoə şirkətonədə qıləye. 1903-inə sorədə çı Amerika İbə Davləton Miçiqan şəhərədə ofayə bıə. Im şirkəti ofayə kardəkəs həmən əçəy iminə xıvand Henri Ford bıə. Isət Ford şirkəti ve formadə ávtomobilon istehsal kardedə. Isət Fordi şirkətonədə 164 həzo odəm ko kardedə.