Ford

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Çı Fordi loqo


Ford (Ford Motor Company). Çı dınyo ən yolə avtomobil vadoə şirkətonədə qıləye. 1903-inə sorədə çı Amerika İbə Davləton Miçiqan şəhərədə ofayə bıə. Im şirkəti ofayə kardəkəs həmən əçəy iminə xıvand Henri Ford bıə. Isət Ford şirkəti ve formadə avtomobilon istehsal kardedə. Isət Fordi şirkətonədə 164 həzo odəm ko kardedə.