Bə mətni dəvarde

Henri Ford

Сe Vikipediá
Henri Ford

Henri Ford (Henry Ford, 30 iyul 1863 - 7 aprel 1947) - Ford mašinon vadoəkəs, dynjoədə ən ərbobə odəmonədə gyləje.

Žimon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Ce Amerika İbə Devləton Detrojt šəhərədə bə dynjo omə. Millətyš İrlandijə byə. Əcəj 16 sinnyš bijəsə əv ce kəjku vitə ko kardəše.

Biznes[sərost bykə | kodi sərost karde]

Əv 1903-inə sorədə Ford Motor Company ofajə kardəše. Ford mašinon vadoaše. Dynjo ən ərbobə odəmonədə gyləj byə.

Xyjzon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Əcəj nəvə, nətičon dynjo ən ərbobə odəmonədən. 1945-inə sorədə əv yštə biznesi bə 2-inə Henri Fordi doaše.