Bə mətni dəvarde

Franklin Ruzvelt

Сe Vikipediá
Franklin Ruzvelt

Franklin Ruzvelt (Franklin Delano Roosevelt; 30 nojabr 1882 — 12 aprel 1945) — cy Amerikə Ibyə Štaton 32-inə prezidente. Əslyš hollandijavyže. Əcəvon nəsli nom «Van Roozvelt»-e pešy əy ovaxtəšone bə ingilison nez be goroš. Əcəvon xyjzon ce Nju-Jork ən bynəjnə xejzononədə gyləje. Əcəj pyə ərbob byə. Syftə əv det bə 14 sinni kədə handəše. Pešy Harvard, Kolumbijə universitetonədə handəše. 10 oktjabr 1911-ədə əv bə Mason dəšə. Yštə avlodi kəxyvand bə. 1910-inə sorədə əj cy Demokrat Partijəku senator səcynjəšone. 1932-inə sorədə əj 1-inə kərə ce Amerikə Ibyə Štaton prezident səcynjəšone. Bə vaxtiku det bə marde prezident byə. Cy Amerikə Ibyə Štaton tarixədə i gylə odəme ki əj 4 kərə prezident səcynjəšone.