Bə mətni dəvarde

Niderland

Сe Vikipediá
Niderlandi parcəm

NiderlandAvropədə gylə kišvər. Pajtaxtyš Amsterdame. Rəsmi zyvonyš hollandi zyvone. 30 janvar 1648-inə sorədə ozod byə. Idorə karde formə konsitutsijə byə monarxijəj. Əroziš 41 526 km², əholiš 17 miljone. Pulyš EURO-j.

Avropə kišvəron

AlmanijəAlbanijəAndorrəAzərbojčonAvstrijəBelcikəBelarusBolgaristanBosnijə ijən HersegovinəDyždə BritanijəCexijəDanimarkəErmənistonEstonijəFinlandijəFyrəngystonIrlandijəIspanijəIsvecIsvecrəItalijəIslandijəKiprLatvijəLixtenštejnLitvəLuksemburgMačarystonMakedonijəMəldovəMaltəMonakoNiderlandNorvecPolšaPortugalijəGyrčistonRumynijəSan-MarinoSerbijəSijobandistanSlovakijəSlovenijəTyrkijəUkrajnəUrusijətVatikanXorvatijəJunanyston

Ce bejnəlxəlǧi tərəfiku ǧəbul kardə nybyə, əmma ce BMT kali uzvon tərəfiku ǧəbul kardə byə kišvəron: AbxazijəNyso OsetijəKosovoTurkijə Kipr